O zubech
 

Zub je nástroj, který nám slouží k uchopování, dělení a rozmělňování potravy.